Opsyen Bahasa Melayu: Pengambilan Khas Guru Secara One-Off

Calon yang berkelayakan, berpotensi dan berminat untuk menjadi guru Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41 boleh mula memohon. Admin kongsikan tawaran Opsyen Bahasa Melayu: Pengambilan Khas Guru Secara One-Off.

Sebagai pihak berkuasa melantik, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) stelah memaklumkan bahawa pengambilan khas ini akan memberi keutamaan kepada pengambilan graduan pendidikan, sama ada mereka lulusan universiti awam, swasta atau luar negara.

Opsyen yang ditawarkan ini akan memenuhi keperluan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina(SJKC), dan Sekolah Menengah. Lokasi penempatan adalah di Semenanjung, Sarawak, dan Sabah.

Kelayakan Opsyen Bahasa Melayu (ISMP)

 1. Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Pengajaran Bahasa MelayuPendidikan Rendah
 2. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Dengan Kepujian
 3. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian
 4. Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) Bahasa Malaysia
 5. Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
 6. Sarjana Muda Bahasa Melayu (Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan)
 7. Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian) [Bahasa Malaysia / Geografi /Sejarah]

Kelayakan Opsyen Bahasa Melayu (Pelbagai Bidang)

 1. Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 2. Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Malaysia
 3. Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional
 4. Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Melayu Untuk Komunikasi Antarabangsa
 5. Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Untuk Komunikasi Profesional
 6. Sarjana Muda Penulisan (Kepujian) Penulisan Kreatif
 7. Sarjana Muda Penulisan (Kepujian) Penulisan Skrin
 8. Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu
 9. Sarjana Muda Linguistik Melayu
 10. Bacelor Sastera (Bahasa Dan Linguistik Melayu)
 11.  Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
 12.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa Dan Komunikasi Silang Budaya)
 13.  Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 14.  Sarjana Muda Perancangan Pelancongan Dan Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
 15.  Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Sains Politik (Kepujian)
 16.  Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Sejarah Dan Tamadun (Kepujian)
 17.  Sarjana Muda Sains Kemanusiaan – Sosiologi Dan Antropologi(Kepujian)
 18.  Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 19.  Sarjana Muda Filem (Kepujian) Pengarahan Filem
 20.  Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)
 21.  Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Produksi Filem
 22.  Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
 23.  Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)
 24.  Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 25.  Sarjana Muda Pentadbiran Korporat Dengan Kepujian
 26. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 27.  Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 28.  Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 29.  Sarjana Muda Teater (Kepujian) Produksi Teater
 30.  Sarjana Muda Teater (Kepujian) Sinografi
 31.  Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 32.  Ijazah Sarjana Muda Sains Pertuturan Dengan Kepujian (Bpkhas)
 33.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Antropologi & Sosiologi)
 34.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kerja Sosial)
 35.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 36.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Politik)
 37.  Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Sejarah)
 38.  Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
 39.  Sarjana Muda Drama
 40.  Sarjana Muda Kesenian Melayu (Kesenian)
 41.  Sarjana Muda Pengajian Asia Timur
 42.  Sarjana Muda Pengajian Media
 43. Sarjana Muda Sastera Antropologi Dan Sosiologi
 44.  Sarjana Muda Sastera Pengajian Antarabangsa Dan Strategik
 45.  Sarjana Muda Sastera Pengajian Asia Tenggara
 46.  Sarjana Muda Sastera Sejarah
 47.  Sarjana Muda Sosio-Budaya Melayu (Sejarah)
 48.  Sarjana Muda Undang-Undang
 49.  Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan) Dengan Kepujian
 50.  Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
 51.  Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 52.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi)
 53.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sejarah)
 54.  Sarjana Muda Pengurusan (Pengajian Polisi)
 55.  Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan
 56.  Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian)
 57.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri Dan Perburuhan)
 58.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial)
 59.  Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Politik Dan Pemerintahan)
 60. Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Perancangan Dan Pengurusan Pembangunan)
 61.  Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Drama Dan Teater)
 62.  Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 63.  Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Seni Halus)
 64.  Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Sinematografi)
 65.  Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka)
 66.  Sarjana Muda Dengan Kepujian Komunikasi (Komunikasi Strategik)
 67.  Sarjana Muda Seni Kreatif Dengan Kepujian (Animasi)
 68.  Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa Dengan Kepujian
 69.  Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
 70.  Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 71.  Bacelor Komunikasi
 72.  Bacelor Muzik
 73.  Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Sosial) Dengan Kepujian
 74.  Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Teater) Dengan Kepujian
 75.  Sarjana Muda Bahasa Arab Dan Kesusasteraan Islam Dengan Kepujian
 76.  Sarjana Muda Bahasa Arab Dan Komunikasi Dengan Kepujian
 77. Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
 78.  Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian
 79.  Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu Dengan Kepujian
 80. Sarjana Muda Pentadbiran Dan Hubungan Korporat Dengan Kepujian
 81. Sarjana Muda Undang-Undang Dan Syariah Dengan Kepujian
 82. Sarjana Muda Kerja Sosial (Kepujian)
 83. Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) [Filem & Penyiaran / Komunikasi Pemujukan /Kewartawanan]
 84.  Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) [Perlakuan Organisasi / Pemasaran /
 85. Kewangan / Operasi / Perniagaanantarabangsa / Kewangan Islam]
 86.  Sarjana Muda Perancangan Bandar Dan Wilayah (Kepujian)
 87.  Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) [Antropologi & Sosiologi / Ekonomi
 88. / Sains Politik / Perancangan & Pengurusan Pembangunan]
 89. Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) [Kejuruteraan Perisian/ Sistem Cerdas/
 90. Kejuruteraan Sistem Maklumat/ Perkomputeran Multimedia/ Perkomputeran/ Rangkaian/ Sistem Teragih & Keselamatan]
 91.  Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Terjemahan Dengan Interpretasi)
 92.  Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) (Lakonan & Pengarahan)
 93.  Sarjana Muda Psikologi Dengan Pembangunan Sumber Manusia
 94.  Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 95.  Ijazah Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang Dan Perniagaan Dengan Kepujian
 96.  Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Acara Dengan Kepujian
 97. Sarjana Muda Pemasaran Dengan Kepujian
 98.  Sarjana Muda Pengurusan Awam Dengan Kepujian
 99.  Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial Dengan Kepujian
 100.  Sarjana Muda Pengurusan Operasi Dengan Kepujian
 101.  Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan Dengan Kepujian
 102.  Sarjana Muda Pengurusan Risiko Dan Insurans Dengan Kepujian
 103.  Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat Dengan Kepujian
 104.  Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Logistik Dan Pengangkutan) DenganKepujian
 105.  Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian

Rujuk Senarai Opsyen Pengambilan Khas Guru

Berikut merupakan senarai opsyen lain yang ditawarkan dan lokasi penempatan. Klik pautan yang disediakan untuk mengetahui bidang yang memenuhi kelayakan.

BIL.OPSYENBIDANG
  1.BAHASA CINA (Semenanjung)  Semak
  2.BAHASA IBAN (Sabah dan Sarawak) Semak
  3.BAHASA INGGERIS (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
  4.BAHASA KADAZAN / DUSUN (Sabah dan Sarawak)Semak
  5.BAHASA MELAYU (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  6.BAHASA SEMAI (Semenanjung)Semak
7.BIMBINGAN DAN KAUNSELING (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  8.DINI (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  9.GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
  10. MUZIK (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
  11.PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
  12.PENDIDIKAN ISLAM (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)  Semak
  13.PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
  14.PENDIDIKAN KHAS (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  15.PENDIDIKAN MORAL (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  16.PENDIDIKAN SENI / SENI VISUAL (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  17.REKA BENTUK TEKNOLOGI (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)  Semak
  18.REKA CIPTA (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
  19.SEJARAH (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)  Semak
  20.TAHFIZ (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
21.AGROINDUSTRI TANAMAN (Semenanjung dan Sabah)Semak
  22.AGROINDUSTRI TERNAKAN POULTRI (Semenanjung dan Sabah)Semak
  23.AGROINDUSTRI TERNAKAN RUMINAN (Semenanjung dan Sabah) Semak
  24.AKUAKULTUR (Semenanjung dan Sabah) Semak
  25.BAKERI DAN PASTRI (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
  26.BIOTEKNOLOGI (Semenanjung)Semak
  27.FLORIKULTUR (Semenanjung)Semak
  28.HORTIKULTUR (Semenanjung)Semak
  29.INSURANS (Semenanjung) Semak
  30.KOSMETOLOGI (Semenanjung dan Sarawak) Semak
  31.PEMPROSESAN HASIL PERTANIAN (Semenanjung) Semak
  32.PENGURUSAN PERUNCITAN (Semenanjung)Semak
  33.SENI KULINARI (Semenanjung dan Sarawak)  Semak
  34.SENI REKA FESYEN (Semenanjung, Sabah dan Sarawak) Semak
35.MATRIKS OPSYEN SENI REKA FESYEN (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)Semak
36.MATRIKS OPSYEN SENIBINA LANDSKAPSemak
37.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI AUTOMOTIFSemak
38.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI ELEKTRIKSemak
39.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI ELEKTRONIKSemak
40.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI ENJIN MARINSemak
41.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI MEKANISASI AGROSemak
42.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI KIMPALAN (KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM)Semak
43.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI PEMBINAANSemak
44.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI PEMBUATAN BOTSemak
45.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRISemak
46.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI PENYEJUKAN & PENYAMAN UDARASemak
47.MATRIKS OPSYEN TEKNOLOGI SISTEM KOMPUTER & RANGKAIANSemak

Temu duga akan dilaksanakan secara berperingkat dan hanya calon-calon yang melepasi tapisan serta memenuhi syarat sahaja akan dipanggil menghadiri temu duga. Keputusan panggilan temu duga adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Calon-calon yang berminat dikehendaki memohon, menghantar dan mengemas kini maklumat permohonan melalui mySPP (https://myspp.spp.gov.my/) dan mengemukakan dokumen sebelum 21 Julai 2021 (Rabu) jam 11.59 malam mengikut :

Calon-calon boleh merujuk Soalan Lazim (FAQ) Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 Secara One-Off Tahun 2021 di SINI.

Penutup

Sebagai penutup kata, kami mempelawa semua guru, murid, ibu bapa atau mana-mana pihak untuk terus menyumbangkan bahan untuk dikongsikan di laman web tchercollection.com.

Jangan lupa untuk berkongsi kepada rakan-rakan melalui aplikasi atau platform lain seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram. Klik pada butang Share di bawah. Semoga bermanfaat !

Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel [email protected] atau melalui Telegram t.me/tchercollection.

Leave a Comment

error: Content is protected !!