Nota Sains Tingkatan 5 – Mengikut Bab

Nota Sains Tingkatan 5 – Mengikut Bab : Bahan pembelajaran ini merupakan perkongsian guru-guru untuk kegunaan murid-murid yang akan menghadapi SPM di Tingkatan 5. Koleksi nota ini akan dikemaskini dari masa ke masa.

Matlamat KSSM Sains adalah untuk meningkatkan minat dan membangunkan kreativiti pelajar. Pengetahuan saintifik dan teknologi, sikap saintifik dan nilai murni membolehkan mereka menyelesaikan masalah.

Selain itu, dapatan kurikulum ini akan mendorong murid membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Murid akan dipersiapkan untuk melanjutkan pelajaran Sains dan teknologi.

Kuasai kemahiran proses sains (KPS) dengan baik untuk terus cemerlang. KPS yang dimaksudkan ialah:
 1. Membat pemerhatian
 2. Mengelaskan
 3. Mengukur menggunakan nombor
 4. Membuat inferens
 5. Meramalkan
 6. Berkomunikasi dengan graf
 7. Menyatakan hubungan ruang masa
 8. Mentafsir data
 9. Membuat definisi secara operasi
 10. Mengawal pemboleh ubah
 11. Membuat hipotesis

Nota Ringkas Sains Tingkatan 5

Nota ulangkaji yang disediakan ini merupakan ringkasan kandungan pembelajaran yang dikongsi menggunakan dalam format PDF dan PPT. Guru-guru dan murid-murid dapat menggunakan bahan ini sebagai bahan ulangkaji.

►►►► Nota Bab 1 : Mikroorganisma dan Kesannya terhadap Benda Hidup
►►►► Nota Bab 2 : Nutrisi dan Pengeluaran Makanan
►►►► Nota Bab 3 : Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
►►►► Nota Bab 4 : Sebatian Karbon
►►►► Nota Bab 5 : Gerakan
►►►► Nota Bab 6 : Teknologi Makanan dan Penghasilan Makanan
►►►► Nota Bab 7 : Bahan Sintetik dalam Industri
►►►► Nota Bab 7 : Elektronik dan Teknologi Maklumat serta Komunikasi

Bahan ini disusun secara topikal mengikut silibus ini boleh dimanfaatkan oleh murid-murid tingkatan 4 & 5 sebagai ulangkaji untuk menghadapi SPM.

Koleksi Latihan Persediaan SPM

✅ Latihan Sains Tingkatan 4
✅ Soalan Latihan Sains Tingkatan 5

Koleksi Nota Ulangkaji Tingkatan 5

Insha-Allah admin akan kumpulkan koleksi nota ulangkaji untuk kegunaan murid-murid tingkatan 5 di sini. Sekiranya ada guru ingin berkongsi, mohon hubungi admin di telegram @tchercollection.

Guru Sains seluruh negara telah berkongsi memberikan pelbagai kemahiran, teknik dan kaedah terbaik, yang memerlukan kerja keras dan doa murid-murid untuk menjadikan peperiksaan lebih mudah.

Calon-calon SPM perlu menjaga adab dan hubungan baik dengan guru, ibu bapa, dan sahabat. Ini adalah kunci utama untuk mendapat keberkatan ilmu dunia akhirat.

Penutup

Sebagai penutup kata, kami mempelawa semua guru, murid, ibu bapa atau mana-mana pihak untuk terus menyumbangkan bahan untuk dikongsikan di laman web tchercollection.com.

Jangan lupa untuk berkongsi kepada rakan-rakan melalui aplikasi atau platform lain seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram. Klik pada butang Share di bawah. Semoga bermanfaat !

Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel [email protected] atau melalui Telegram t.me/tchercollection.

Leave a Comment

error: Content is protected !!